Datakurs

GRUNNLEGGENDE DATAKURS

Det kreves ingen forkunnskaper i data for å starte på dette kurset

Kompetansekartlegging

 • Gjennomføres individuelt i forkant av kurset
 • Avdekker hull i kunnskap og sikrer deg opplæring i relevante emner

Varighet

 • 30 timer totalt

Kursinnhold

 • Generell innføring i bruk av IT – grunnleggende begreper
 • Innføring i bruk av operativsystemet Windows
 • Innføring i tekstbehandling med MS Word
 • Innføring i praktisk bruk av Internett

Undervisning og arbeidsformer

 • Gjennomgang av nye emner individuelt eller i grupper
 • Praktisk jobbing på PC basert på variert oppgaveløsing

 Evaluering

 • Fortløpende emnetester underveis i kurset
 • Ettertest etter fullført kurs hvor resultatet av denne danner grunnlag for evt. videre IT-kurs ved Unikom

sveinbergstrom
SVEIN BERGSTRØM
Avdelingsleder kurs og attføring
svein.bergstrom@unikom.no
Tlf: 952 25 510