Jobbsøkerkurs

JOBBSØKER

Unikom tilbyr deg som jobbsøker nydatert kunnskap og det jobbes med følgende tema:.

CV og søknad
Stillingsanalyse
Nettverksbygging
Markedskontrakt
Egenpresentasjon
Intervjutrening
Rekrutteringsbyråer og jobbdatabaser
Oppfølging av søknader
Bruk av referanser og attester
Framdriftsplan
Arbeidsmarkedskunnskap
Kommunikasjon, holdninger og personlig opptreden


Unikom har veiledere som er sertifisert for bruk av anerkjente verktøy og metoder innen
karriereveiledning (hovedområder attføring, utdanningsvalg og jobbsøk).  Tilbudet inngår i
flere av våre kurs og attføringstiltak
For minoritetsspråklige kan vi tilby tilrettelagt norskopplæring med fokus på samfunn og
arbeid

sveinbergstrom
SVEIN BERGSTRØM
Avdelingsleder kurs og attføring
svein.bergstrom@unikom.no
Tlf: 952 25 510