Visjon & Mål

Forretningside

Unikom skal være et attraktivt yrkesrettet utviklingssenter, som skal drive avklaring, oppfølging, kvalifisering og formidling av arbeidssøkere. Dette skal vi gjøre ved å være konkurransedyktig i produksjon av varer og tjenester.

Hovedmål for bedriften:

• Det skal utvikles ett nytt forretningsområde
• Unikom skal ha et resultat på minimum 3% av omsettingen
• Unikom skal være næringslivet og NAVs foretrukne samarbeidspartner
• Unikom skal være en attraktiv arbeidsplass

Våre verdier

Samfunnsansvar, varme, pålitelig og engasjert
Unikom - et attraktivt yrkesrettet utviklingssenter