Arbeidsrettet tiltak

Sammen med oss kan du finne veien til arbeid eller utdanning

Unikom er et springbrett til arbeidslivet eller utdanning for alle som ønsker, og en viktig kilde til arbeidskraft for næringslivet lokalt og regionalt.

Som jobbsøker hos Unikom får du en personlig veileder som sammen med deg finner frem til dine styrker, tar hensyn til dine utfordringer, kartlegger realistiske muligheter og lager en målrettet plan. Du får økt din kompetanse, styrket troen på deg selv og får oppfølging underveis i prosessen.

Vi er en kunnskapsbedrift hvor de ansatte har høy kompetanse, både yrkesfaglig og utdanningsmessig.  Våre medarbeidere har bred kompetanse innen kommunikasjon, karriereveiledning, veiledning og endringsprosesser og har god oversikt over lokalt og regionalt arbeidsmarked.

Som jobbsøker hos oss får du individuell oppfølging av en veileder og med vår metodiske jobbing vil du kunne være i jobb eller utdanning etter 9 måneder fra oppstart.

Hos Unikom kan du få muligheten til å prøve ut nye muligheter i praksis. Dette skjer oftest gjennom arbeidstrening i en ekstern bedrift, da forskning viser at dette gir den beste og raskest resultat på vei ut i eller tilbake til arbeidslivet.

Vi tilbyr noen ganger også arbeidstrening i en avgrenset periode i en av våre interne jobbarenaer. Dette kan skje dersom det blir vurdert at du har behov for opplæring/kompetanseheving før du mestrer arbeidsoppgavene i ekstern bedrift i henhold til ditt yrkesmål. Her har vi arbeidsledere som tilrettelegger opplæring og arbeidsoppgaver i samarbeid med deg og din jobbveileder.

Vår jobbsøketjeneste er et tilbud i samarbeid med NAV. Kontakt din NAV veileder dersom du tenker at dette kanskje er noe for deg. Sammen med deg vil vi finne gode individuelle tilpassede løsninger for at du skal nå ditt mål om utdanning eller ordinært lønnet arbeid

Vår primære oppgave er å bistå deg på veien inn i eller tilbake til arbeidslivet gjennom tiltaket:

ARBEIDSFORBEREDENDE TRENING (AFT)

AFT er et arbeidsrettet tilbud for å styrke muligheten for å komme i jobb.

Målgruppen er personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt samt personer med særlige usikre yrkesmessige forutsetninger med behov for tett og bred oppfølging.

Vi tilbyr ressurskartlegging, karriereveiledning og arbeidspraksis innenfor arbeidsfelt som er relevante. Tiltaket har en varighet på inntil 12 måneder.

AFT er et tilbud til deg som ønsker deg ut i jobb og eventuelt ny karriere. Tilbudet er tilrettelagt og har fokus på de områdene du har behov for å få styrket.

Unikom sin arbeidsmetodikk består av ressurskartlegging, karriereveiledning og jobbaktivitet med mål om arbeid.

Ressurskartlegging: Dette starter med en egenevaluering med bakgrunn i at «Den det gjelder vet best». Dette innebærer refleksjoner over dine ressurser, styrker og muligheter og motivasjon. Dine refleksjoner bringes så inn i en individuell veiledningssamtale.

Karriereveiledning: Denne gis med tanke på å velge et yrke. Du som jobbsøker setter selv opp hva som er viktig i et fremtidig arbeidsforhold og hvilke arbeidsoppgaver som ønskes. Vi benytter et anerkjent karriereverktøy som tar deg gjennom yrkesmuligheter i samsvar med dine ønsker og som munner ut i en jobbprofil som benyttes i det videre arbeidet med jobbsøk.

Jobbsøk: Vi hjelper deg med å lage en god CV og jobbsøknader og gir deg trening i intervjusituasjoner. Sammen med din veileder legger du en strategi for hvordan din kompetanse kan markedsføres.

Jobbaktivitet: Vi hjelper deg å finne rett arbeidsgiver for din kompetanse. Dersom du har behov for opplæring/økt kompetanse for å nå dine jobbønsker sørger vi for at du får tilført dette.

Besøk vår nettbutikk!