Unikom AS er en arbeid- og inkluderingsbedrift eid av Fredrikstad, Råde og Hvaler kommune. Bedriften ble etablert i 1965 og har i dag 26 ansatte. Vi har fire avdelinger: Kurs- og Attføring med fokus på arbeidstrening og jobbsøk, Mekanisk produksjon, Oppsirkulering med produksjon av vesker/bager fra utrangerte materialer, og Administrasjon.

Vår målsetting er å fokusere på tiltak, tjenester og aktiviteter som skaper merverdi for jobbsøkerne, eierne, kunder og samfunnet forøvrig. Vi skal utvikle eksisterende kompetanse, og rekruttere ny kompetanse som er i tråd med bedriftens strategiske valg, og som gjør oss attraktiv som samarbeidspartner for næringsliv, kommune og NAV. Unikom skal ha et godt omdømme som gjør at vi er et førstevalg for jobbsøkere og kunder.

Våre verdier er:
  • Samfunnsansvar – Vi skal ha fokus på den enkeltes muligheter, være en brobygger og ha et bevist forhold til miljøet
  • Varme – Vi skal respektere hverandre, akseptere ulikheter og se den enkelte
  • Pålitelig – Vi skal være ærlige, seriøse og troverdige
  • Engasjerte – Unikom skal ha en grensesprengende tanke i vår daglige jobbing, være kreative og dele på kunnskap.

Besøk vår nettbutikk!